שם הקבוצהגודל הקבוצהסוג הקבוצהמקצהחבריםמגדרמספר קבוצההערות
נחשון-אופנים6לא תחרותיאופניים3גברים9402134חשמלית
שערי צדק6לא תחרותימירוץ שליחים3גברים4920220רגילה
תן גז6לא תחרותימירוץ שליחים2גברים1584946823רגילה
זוהר הדרום6לא תחרותימירוץ שליחים3גברים7099495רגילה
שניר והשפמים הסקסים6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים1296555003רגילה
האריה השואג6לא תחרותימירוץ שליחים7מעורב2457855רגילה
NeuReality6תחרותימירוץ שליחים5גברים553818983רגילה
Justice do it6לא תחרותימירוץ שליחים4גברים327970רגילה
השליחות6לא תחרותימירוץ שליחים2נשים9090401רגילה
גאון הירדן דרכא6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים3644570רגילה
הפרדסים 6לא תחרותיאופניים4גברים3653626חשמלית
הפרלמנט של עידוס6לא תחרותימירוץ שליחים5גברים9556786רגילה
הפרדסים6לא תחרותיאופניים9גברים5780125חשמלית
רצי המושבות 26תחרותימירוץ שליחים6מעורב5452752רגילה
רצי המושבות 36תחרותימירוץ שליחים8מעורב3417044רגילה
קלטורה6תחרותימירוץ שליחים2גברים4886670רגילה
Nitro המניין6לא תחרותימירוץ שליחים2גברים2104699938רגילה
גל והבנים6תחרותימירוץ שליחים6גברים5364543רגילה
רצי המושבות 16תחרותימירוץ שליחים8מעורב597רגילה
Feld-run6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים723628רגילה
רצי קציר6לא תחרותימירוץ שליחים2גברים2672814רגילה
Rugged Runners6לא תחרותימירוץ שליחים3גברים5968521רגילה
רצי המושבות 46תחרותימירוץ שליחים9מעורב7816428רגילה
טייקונים6תחרותימירוץ שליחים5גברים4212176רגילה
ציידי הצללים6לא תחרותימירוץ שליחים6גברים359617340רגילה
צוות מועטז6לא תחרותימירוץ שליחים4גברים9403851רגילה
ב tempo שלנו6לא תחרותימירוץ שליחים9מעורב667110רגילה
בשביל חגי6תחרותימירוץ שליחים4גברים1302620רגילה
מתגלגלים בעמק6לא תחרותיאופניים6גברים1633189160חשמלית
רוכבי העמק6לא תחרותיאופניים1גברים6362811חשמלית
שומרי ההר6תחרותימירוץ שליחים4גברים195704200רגילה
בדרכם - זוכרים מהר6תחרותימירוץ שליחים1גברים4412392רגילה
Fiverr6לא תחרותימירוץ שליחים2מעורב1149רגילה
MILSTONE6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים4589221רגילה
רצי הראה6לא תחרותימירוץ שליחים6גברים8282130רגילה
שווארמה בלאפה6לא תחרותימירוץ שליחים6גברים5623904רגילה
רוכבי תמרת6לא תחרותיאופניים2מעורב456745
Judge Do It6לא תחרותימירוץ שליחים3גברים1235353רגילה
The gansters6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים5452874רגילה
innoviz runner16תחרותימירוץ שליחים1גברים1548946רגילה
Innoviz Runners 26תחרותימירוץ שליחים2גברים193רגילה
ויטלים 16לא תחרותימירוץ שליחים1גברים963247759רגילה
אינטל ושות' 20226לא תחרותימירוץ שליחים1גברים1293269318רגילה
אא רוכבים ברצף6לא תחרותיאופניים2גברים7769821חשמלית
מדור לדור6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים2485633רגילה
סוסי הפרא 6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים739רגילה
רצי מטא6לא תחרותימירוץ שליחים3גברים1474317רגילה
יגאל ארנון6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים8764749רגילה
ELERGI6לא תחרותימירוץ שליחים5גברים2008954799רגילה
רצים לקרפצ'יו6לא תחרותימירוץ שליחים6גברים1989935485רגילה
בדרכם 2 - רצים לזכרם של עדי סלים וגיא פרנקל6לא תחרותימירוץ שליחים2גברים3176336רגילה
המנהלים הבכירים6לא תחרותימירוץ שליחים6גברים71661רגילה
רגל עץ6תחרותימירוץ שליחים7גברים65רגילה
רצי הכרם6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים5465455רגילה
מישמש6תחרותימירוץ שליחים1גברים52217555רגילה
חקלאות מקומית גאווה לאומית6תחרותימירוץ שליחים1גברים8690094רגילה
FV Nvidia6לא תחרותימירוץ שליחים7גברים8663794רגילה
רצים יקנעם מושבה6לא תחרותימירוץ שליחים2מעורב1761656רגילה
פלקחין - חולדה6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים5019936רגילה
האלברטונים 26תחרותימירוץ שליחים1גברים7527147רגילה
הפורום6תחרותימירוץ שליחים1גברים712000634רגילה
הלמדנים6לא תחרותימירוץ שליחים2גברים1555רגילה
מפים פתן6תחרותימירוץ שליחים2גברים6194843רגילה
עמית 6תחרותימירוץ שליחים1גברים5032225רגילה
OKR לעמק6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים8791042רגילה
Savage StartUp Nation6לא תחרותימירוץ שליחים5גברים4497321רגילה
רצי השכונה6תחרותימירוץ שליחים1גברים211075945רגילה
מהעמק להר לעמק6תחרותימירוץ שליחים3גברים2942571רגילה
הראש העיסקי6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים1693469980רגילה
Love and Marriage 6תחרותימירוץ שליחים1גברים1966717רגילה
HYDROLITE-ELBIT6תחרותימירוץ שליחים3נשים6482679רגילה
משפחת בכר6לא תחרותימירוץ שליחים2מעורב5384713רגילה
הספסל 100 6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים1551296806רגילה
גניגר רצה ל-1006לא תחרותימירוץ שליחים1גברים5207340רגילה
האלברטונים 16תחרותימירוץ שליחים1גברים769422101רגילה
בלה ואלי6לא תחרותימירוץ שליחים1גברים202229013רגילה
רצי שדה נחום6לא תחרותימירוץ שליחים2מעורב1333243רגילה
Scrambled Legs and Avos6תחרותימירוץ שליחים1גברים2050010רגילה
Chemical Society 16תחרותימירוץ שליחים1גברים252רגילה
מרכז שפיראריות6תחרותיאופניים1גברים4228685חשמלית