מרכז שפיראריות
6
6
מס רישוםשם משתתףמצב
851242ראובן לופוביץשולם
889059אריק שמעון שולם
852544גלעד רוזנברגשולם
888860זאב אלדרשולם
886803חיים קרברשולם
889025שלמה אונגרשולם