סוגי קבוצות

סוגי קבוצות

הקבוצות במרוץ מתחלקות על פי שלושה פרמטרים:

מספר חברי הקבוצה: 8 רצים / 6 רצים / 4 רצים - פרמטר שנקבע על ידי ראש הקבוצה.
כל משתתף רץ שלושה, ארבעה או שישה קטעים בתלות במספר הרצים בקבוצה (מתוך 24 קטעים בסך הכל).

הרכב הקבוצה: נשים / גברים / קבוצה מעורבת - פרמטר שנקבע באופן אוטומטי על ידי המערכת לפי פרטי הרצים. 
קבוצה מעורבת היא קבוצה שלפחות 25% ממנה הם גברים ולפחות 25% נשים.

אופי הקבוצה: קבוצה תחרותית / קבוצה לא תחרותית - פרמטר שנקבע על ידי ראש הקבוצה.
בקטגוריה התחרותית כל משתתף רץ בתורו קטע במסלול ונח עד שכל חברי הקבוצה רצים את הקטע שלהם על פי הסדר שנקבע מראש וחוזר חלילה. ניתן לרוץ במסגרת לא תחרותית שבה אין חשיבות לסדר הרצים. סדר ומספר הקטעים שכל רץ עובר נקבע ע"י הקבוצה.