הקבוצות

הקבוצות

הקבוצות במרוץ מתחלקות על פי שלושה פרמטרים:

מספר חברי הקבוצה: במרוץ "הר לעמק" 2021 תנתן אפשרות להרשמה אך ורק לקבוצה בת 6 משתתפים ו3 מלווים.

המרוץ יחולק ל - 18 מקטעים (כ-180 ק"מ) כל רץ יצטרך להשלים 3 קטעי ריצה שינועו בין 14 ל-7 ק"מ, בדומה למרוצים הקודמים.

הרכב הקבוצה: נשים / גברים / קבוצה מעורבת - פרמטר שנקבע באופן אוטומטי על ידי המערכת לפי פרטי הרצים. 
קבוצה מעורבת היא קבוצה שלפחות 25% ממנה הם גברים או לפחות 25% נשים.

אופי הקבוצה: תחרותית / לא תחרותית - פרמטר שנקבע על ידי ראש הקבוצה.
בקטגוריה התחרותית כל משתתף רץ בתורו קטע במסלול ונח עד שכל חברי הקבוצה רצים את הקטע שלהם על פי הסדר שנקבע מראש וחוזר חלילה. ניתן לרוץ במסגרת לא תחרותית שבה אין חשיבות לסדר הרצים. סדר ומספר הקטעים שכל רץ עובר נקבע ע"י הקבוצה.