ניתוח המסלול לפי סוגי קבוצות

ניתוח המסלול לפי סוגי קבוצות

הטבלאות הבאות מפרטות את חלוקת הקושי בין הרצים לפי סוג הקבוצה -

יתעדכן בסמוך למרוץ! כדאי לעקוב..