תקנון המירוץ

תקנון

הגדרות המקצים המתקיימים במרוץ "הר לעמק 2021"

מירוץ שליחים קבוצתי (תחרותי/לא תחרותי)- מרוץ של 18 מקטעים שנפרסים מתל חי עד לתמרת על פי המסלול שפורסם, מקצה של שישיות כאשר כל רץ מבצע 3 מקטעי ריצה. לכל קבוצה ניתן להוסיף 3 מלווים. סה"כ כל משתתף רץ כ25-35 ק"מ. 

 חצי מרתון - מרוץ יחיד בן 22 ק"מ, המרוץ יתקיים על בסיס 2 המקטעים האחרונים במסלול, יתחיל ויסתיים בתמרת. 

 מרתון אולטרה - מרוץ יחיד בן 50 ק"מ, המרוץ יתקיים על בסיס 5 המקטעים האחרונים של המסלול. 

תנאי יסוד טרום השתתפות
זכאים להשתתף במרוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן:

 • במרוץ השליחים ובמקצה החצי מרתון מי שמלאו לו לפחות 16 שנה ביום המרוץ. מי שמעל גיל 16 כאמור ומתחת לגיל 18  יחוייב בצירוף אישור הורים
 • במרוצי האולטרה מי שמלאו לו לפחות 18 שנה ביום המרוץ
 • מי שמילא וחתם על טופס הצהרת משתתף.
 • מי ששילם את דמי הרישום ונרשם למקצי הריצה האישית (אולטרה וחצי מרתון) או מי שנרשם לקבוצה במרוץ השליחים בהסכמת ראש הקבוצה.
 • ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום.
 • המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון.

הרשמה למרוץ

הרשמה למרוץ 2021 תפתח בתאריך 2.2.2021 לפרטים המלאים לחצו כאן

 • כל רץ חייב להירשם לאתר ובכך יוכל להירשם למרוץ. רץ הרשום כבר באתר המרוץ אינו נדרש לרישום מחדש.
 • ההרשמה למרוץ כרוכה בתשלום - כמופיע בטבלת העלויות ולוחות הזמנים
 • אין החזר כספי על דמי הרשמת הקבוצה
 • ביטול הרשמה ניתן לעשות עד ל1/4/2021 בניכוי של דמי ביטול על סך 50 ש"ח ויבוצע על ידי מארגני המרוץ עד 45 ימי עבודה מיום סגירת ההרשמה.

 

ערכות ומתנות לרצים

ערכות הרצים לקבוצות ורצים חדשים שהצטרפו למרוץ משנת 2021 יחולקו בנקודת הזינוק ביחד עם הדגלים, מספרי החזה, מה בערכה?

 • גרבי M2V לריצה איכותיות
 • מדבקת M2V לרכב
 • דלגים לרכבים (קבוצתי)
 • קפה טורקי עלית (קבוצתי)
 • מספרי חזה
 • למעוניינים ניתן יהיה לקבל חולצות הר לעמק מעוצבות 2020 עד גמר המלאי

 

מתנות בחסות HOKA לנרשמים הראשונים

100 הנרשמים הראשונים למקצה החצי מרתון ו50 הנרשמים הראשונים למקצה האולטרה אשר סיימו את המסלול (ללא פסילה) יקבלו בסיום המרוץ את המתנות. הנרשמים יקבלו הודעות אישיות על זכייתם! למימוש המתנה- יש לפנות אל המארגנים בסיום המרוץ ולקבל את הוואצ'ר. 

 • גרבי Balega לנרשמי החצי מרתון
 • נעלי HOKA לנרשמי האולטרה

 

ביום המרוץ - רכבים

 • הרכב המלווה של הקבוצות או רצי האולטרה ינוע מנקודת החלפה אחת לבאה אחריה תוך ציות לחוקי התנועה. אין לנסוע על מסלול הריצה בעקבות הרצים או בצמוד להם ואין להפריע בנתיב ריצתם.
 • החניה בנקודות החלפת הרצים מותרת לרכב המלווה בלבד.
 • אין לעצור או להחנות רכבים בטווח של 250 מ' לפני נקודת ההחלפה. יש להחנותם רק במתחם החניה ליד כל תחנת החלפה.

נדרש להישמע להוראות הסדרנים למיקום חניה מסודרת.

לוגיסטיקה ומנהלות

 • הגעה לתחנות ההחלפה במרוץ השליחים- באחריות חברי הקבוצה.
 • המרוץ מסתיים בתמרת – נקודת סיום המרוץ.
 • באחריות הרצים להגיע עצמאית לרכבם, לנקודות החלפה ולכל מקום נדרש אחר. למען הסר ספק המירוץ אינו מספק הסעות או העברות או כד' וכל התניידות הינה באחריות הרצים והמלווים.

ביום המרוץ – רצים (שליחים/ אולטרה/ חצי מרתון)

 • כל הרצים מחויבים לעבור בכל נקודות הביקורת שלאורך המסלול בו הם רצים.
 • כל הרצים מחויבים לרוץ עם מספר וצ'יפ.
 • רצי האולטרה מחויבים להצטייד ולרוץ עם פנס ראש במהלך החלק הראשון של המרוץ (עד זריחה),
 • במרוץ השליחים - כל רץ יישא את מספר הקבוצה באופן בולט מקדימה ויענוד את צמיד המרוץאו כל אביזר אחר המוגדר כאביזר ההחלפה שמועבר בין רץ לרץ. העברת הצמיד או האביזר בין הרץ שמגיע לאזור ההחלפה לבין הרץ היוצא תתבצע בתוך אזור ההחלפה המוגדר.
 • סדר וניקיון - יש לכבד רכוש פרטי, לדאוג לסילוק נאות של אשפה ופסולת אנושית.
 • טעות במסלול - רץ שטעה בדרך יחזור רגלית ובזהירות למסלול באחת, או בכל האפשרויות הבאות:
  • ייעזר בשלטים של המרוץ המסמנים את המסלול.
  • ייעזר ברצים אחרים שבסביבתו.
  • ייעזר בהכוונה מהאפליקציה של המרוץ.
  • לאחר חזרה למסלול המרוץ, וככל שחזר לנקודה האחרונה בה נמצא על מסלול המרוץ ללא קיצורים וחיתוכי דרך, ימשיך במרוץ.
 • בטיחות הרצים - יש לנקוט זהירות רבה במהלך המרוץ. אין סגירת כבישים, בקרת תנועה או תחנות עזרה. יש לשים לב לתנועת הרכבים בכל עת מכיוון שחלק מהקטעים עוברים לאורך כבישים עמוסים. תמיד יש לרוץ נגד כיוון התנועה, אלא אם צוין אחרת.
 • ריצה במשך היום – חובה על כל רץ לרוץ עם כובע ומים.
 • ריצת לילה - משקיעה עד זריחה חובה על כל רץ ללבוש אפוד זוהר ולשאת פנס אדום מהבהב דולק מאחור וכן פנס ראש. רץ שלא ישתמש באמצעים עלול לגרום לפסילתו ולפסילת הקבוצה (במקצה שליחים). מומלץ ללבוש אפוד זוהר גם ביום.
 • יש לשמור על שקט בקרבת אזורים מיושבים.

בקבוצות השליחים התחרותיות

 • סדר הריצה - הרצים חייבים לשמור על סדר הריצה שנקבע בטופס התחרות אשר יימסר למארגנים ביום התחרות ולבצע החלפה בכל תחנה . סדר הרצים ניתן לשינוי על ידי ראש הקבוצה עד ליום המרוץ באמצעות אתר האינטרנט של המרוץ.
 • פציעה או מחלה - במקרה של פציעה או מחלה פתאומית של רץ שאינו מסוגל לסיים את הקטע שלו, הרץ הבא בתור יכול להחליפו בנקודת הפציעה ולהמשיך. יש לבצע החלפה כנדרש בנקודת ההחלפה הבאה. אסור לרץ המחליף לסיים את הקטע ולהמשיך ולרוץ גם את הקטע הבא (המקורי שלו).

במקרה של החלפת רץ עקב פציעה

 • אסור לרץ הפצוע לרוץ שוב.
 • אחד או יותר מהרצים יצטרכו לרוץ קטעים נוספים. אולם לא ירוץ שני קטעים ברצף וכן כפוף לכל יתר ההוראות כאן.
 • בקבוצות התחרותיות יש לשמור על סדר הריצה המקורי כפי שמופיע באתר. כל רץ במקטע שלו.
 • במקצה התחרותי אסור לבצע יותר מהחלפה אחת לקטע.
 • שינוי בסדר הרצים או ריצה ברצף של יותר מקטע אחד על ידי רץ יגרום להעברת הקבוצה מקטגוריה תחרותית לקטגוריה לא תחרותית.

מלווה בריצת האולטרה והחצי מרתון

 • מותר ליווי של רץ אחד את רץ האולטרה ואת רץ חצי המרתון בכל שלב במרוץ. אסור ליווי של יותר מרץ אחד. ליווי על ידי מספר רצים יגרום לפסילה טכנית.
 • הרץ המלווה לא יישא ציוד ו/או מזון עבור רץ האולטרה ורץ חצי המרתון  אותו הוא מלווה. תזונה לרבות נוזלים באחריות הרץ עצמו ובהסתמך על תחנות ההזנה בכל תחנה במסלול.
 • ליווי אופניים במקצה האולטרה וחצי המרתון  – אסור בתכלית! מהווה סכנה בטיחותית לרץ ולרצים הרבים שיהיו על המסלול. רץ שילווה על ידי רוכב אופניים יפסל טכנית.

חציית כבישים

 • באחריות הרצים- לוודא שאין תנועת רכבים לפני המעבר
 • חובה לוודא פנס ראש תקין ולהפעילו טרם החציה ובמהלכה- לא תותר חצייה ללא זיהוי על ידי פנס פעיל

זמנים ושעות סגירת התחנות

שעות ההזנקה במרוץ הן מדורגות על מנת למנוע משך זמן ארוך מדי לתחרות נקבעו שעות פתיחה וסגירה לתחנות. הקבוצות יבחרו את שעת הזינוק שלהן, על בסיס מקום פנוי, מתוך התייחסות לשעות פתיחת וסגירת התחנות לאורך המסלול.  קבוצות שתגענה לפני פתיחת תחנה יצטרכו להמתין עד פתיחתה. זמן זה לא יקוזז מהזמן הסופי של הקבוצה. קבוצות שתגענה לאחר סגירת התחנה יפנו טלפונית לחדר המצב של מארגני המרוץ לקבלת הנחיות להמשך השתתפותן במרוץ. ככלל, קבוצות תחרותיות המגיעות לתחנות אחרי סגירתן מועברות לקטגוריה של קבוצות לא תחרותיות. קבוצות לא-תחרותיות יוכלו, במקרה של הגעה לתחנה סגורה, לדלג מספר תחנות קדימה ולהמשיך במרוץ. עליהם להודיע על כך למנהל התחנה שאליה דילגו או לחדר המצב של המרוץ.

שינויים כלליים ושינויים בלתי מתוכננים במסלול ובמהלך המרוץ

 • מנהל המרוץ רשאי לשנות את מתווה המסלול על פי החלטתו עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ו/או את מארגני המרוץ.
 • מנהל המרוץ רשאי לשנות את מועדי ההזנקה, את מועדי סגירת התחנות ואת שעת סיום המרוץ עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ו/או את מארגני המרוץ.
 • הקמת דוכנים במתחמי הפתיחה והסיום ובתחנות השייכות לרשויות (רט"ג, רשויות מקומיות וכד') תותר רק באישור מארגני המרוץ, בתיאום מראש ובאישור בכתב ממארגני המרוץ.

כללים נוספים

 • בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון התחרות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכות או רשות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, תהיה הנהלת המרוץ רשאית למנוע את השתתפותו במרוץ, ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן.
 • המשתתפים יצולמו על-ידי נציג מנהלי המרוץ, והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת המארגנים, לרבות באתר המרוץ, ולמשתתפי המרוץ לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 • זכייתו של הזוכה במרוץ האולטרה מרתון עשויה להיות מסוקרת, ובהרשמתו והשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט ופרסומים שונים בכתב.
 • תקנון המרוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 • הודעה בדבר שינוי תנאי המרוץ ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי המרוץ. פרסום השינוי באתר המרוץ יחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה למעט אם נרשם אחרת בפרסום עצמו.

המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן באופן שוטף עד יום יומי, ובהתקרב המרוץ אף יותר מכך, בתנאי המרוץ, ותקנון זה, ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות המשתתף במרוץ מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.


אחריות

 • ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות.
 • התקיימות המרוץ תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. הנהלת המרוץ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 • הנהלת המרוץ לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית ו/או תכנונית ו/או ארגונית הקשורה בעריכת וניהול המרוץ, לרבות ניהול וקיום המרוץ ואינה מתחייבת כי המרוץ יערך כסדרו ללא הפסקות וללא תקלות.
 • המשתתף פוטר את הנהלת המרוץ ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשור, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה /או מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם בקשר עם ההשתתפות במרוץ.

תלונות/ערעורים

במקרה של תלונות על הפרת חוקי המרוץ, ערעורים או השגות על תוצאות / קביעות - יש להגישן בנקודת ההחלפה הקרובה (או בנקודת הסיום) לנציגי הועדה המארגנת ובכל מקרה לא יאוחר מ 30 דקות לאחר חצית קו הסיום.

מדיניות החזרת כספים

במידה והמרוץ יבוטל בשל אילוצים של כוח עליון, מגפה, או כל אירוע עליו אין למארגנים שליטה לרבות אירועי מזג אוויר למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים, וירוס הקורונה ועוד, העמותה תקבל החלטה באשר להחזר כספי ככל שהדבר ניתן ובהתאם למועד הביטול להתחייבויות העמותה הקיימות במועד הביטול והצפויות לאחריו וכתוצאה ממנו ולהוצאות נוספות ככל שתחולנה.

טופס הצהרת משתתף