עלויות ולוחות זמנים

עלויות ולוחות זמנים

הרשמה למרוץ הר לעמק 2019

 

תאריך

רישום

עלות

ביטול השתתפות


16/1/19 

19:00


   רישום ופתיחת קבוצות ע"י ראש הקבוצה


200 ₪ לקבוצה (ללא תלות בגודל הקבוצה)


 ללא החזר


25/1/19 עד 1/3/19


רישום חברי הקבוצה


310 ₪ לרץ (ללא תלות בגודל הקבוצה)


החזר של 260 ₪ למבטלים עד 31/3/19 
(לאחר מכן, לא יינתן החזר) 


 

מועד אחרון להקטנת הקבוצה 25/2/19
מועד אחרון לשינוי שם הקבוצה1/3/19

1/3/19 עד 31/3/19


רישום רץ מלווה


310 ₪