תדריך רצים

תדריך רצים

בסמוך למרוץ אנו עורכים שני תדריכי רצים.