שליחים- ריצה 180K

שליחים- ריצה 180K

כללי

מירוץ שליחים קבוצתי בריצה (תחרותי/לא תחרותי) - מרוץ של 18 מקטעים שנפרסים מתל חי עד לתמרת. מקצה של שישיות כאשר כל רץ מבצע 3 מקטעי ריצה. סה"כ כל משתתף רץ כ 25-35 ק"מ. שימו לב!! אין הגבלה על מספר המלווים בקבוצה. 

הערה - באף שלב של המרוץ לא תתקיים חפיפה בין הרוכבים לבין הרצים!!

פרסים:  כל משתתף מקבל מדליה. גביעים יחולקו לזוכים במקומות הראשונים ראשון עד שלישי כללי בלבד - גברים, נשים ומעורב.

מסלול

הורד מפה תאור מסלול