הנחיות בטיחות לרצים ומלווים

הנחיות בטיחות לרצים ומלווים

הנחיות בטיחות לרצים ולמלווים

בטיחות לרצים / מלווים

 1. הריצה בשבילים המסומנים עם הלוגו של המרוץ בלבד. במידה ומתעורר ספק (אין סימון לאורך מרחק גדול) יש לחזור למקום השילוט האחרון ולהמתין שם להוראות או לרצים אחרים שיודעים את הדרך.
 2. חלה חובה לרוץ עם אפוד זוהר במהלך הלילה.
 3. בקטעים שבהם הריצה היא על הכביש, יש לרוץ בצידו השמאלי, על השול השמאלי בלבד.
 4. לאורך המסלול ישנם מעברי בקר. יש לחצותם בהליכה בלבד.
 5. לאורך המסלול ישנם גדרות/שערי בקר. במידה שהם סגורים, יש לפותחם ומייד לאחר המעבר לסוגרם.
 6. בעקרון, אסורה תנועת רכבי הקבוצות לאורך שבילי העפר. אולם מכיוון שהדרכים אינן סגורות תתכן תנועת רכבים אחרים בדרכים אלו. לפיכך כאשר מבחינים ברכב יש לסטות ולרוץ בצד הדרך.
 7. חשוב לדווח על כל מפגע בטיחותי לראש הקבוצה ולאחראי התחנה הבאה אליה מגיע הרץ.
 8. רץ שנאלץ להפסיק את הריצה מסיבה כלשהי, ימשיך בהליכה לאורך המסלול עד לתחנה הבאה או יתחלף תוך תאום עם אחראי האזור (ה 'מרשל'). בשום אופן אין לסטות מציר המסלול.
 9. בעת ריצה בלילה הפעלת פנס הראש אינה הכרחית. עם זאת, חובה להפעיל את הפנס לסימון למכונית מתקרבת. הפנס האדום המהבהב שמחובר לאפוד הזוהר מאחור חייב לדלוק במשך כל הריצה בשעות הלילה.
 10. חציית כבישים תתבצע במקומות ההכרחיים בלבד ועל פי סימון מסלול הריצה. בעת חצית הכביש יש לעצור ולאחר בדיקה כי ניתן לעבור בביטחה אפשר להמשיך. לא תהיה הכוונה של המשטרה.
 11. במידה וזוהה רץ אחר אשר זקוק לסיוע יש לדווח על כך בהקדם האפשרי בתחנת ההחלפה הבאה או לנציג המרוץ.
 12. במהלך הלילה ולקראת סיומו של המרוץ תורגש עייפות מצטברת רבה. יש לנהוג בזהירות רבה ותשומת לב מיוחדת בעת הריצה וחציית כבישים.

שתייה

 1. יש להקפיד על שתייה מרובה לאורך הדרך וחבישת כובע במהלך הריצה ביום. בגלל החם ששורר בתקופה זו הגוף מסוגל לספוג כ-1/4 ליטר מים כל רבע שעה. מומלץ מאוד לנצל את הנפח הזה לשתייה.
 2. בסיום קטע הריצה יש להמשיך לשתות ולצנן את הגוף עם בעזרת מים או אמצעים אחרים.

הנחיות לנהגים ולרכבים

 1. בנקודות ההחלפה אין להחנות כלי רכב על שול הכביש. החלפה והמתנה לרצים תתבצע בחניונים. בגלל מגבלת מקום רק רכב אחד מהקבוצה יכול להחנות בחניון תחנת ההחלפה.
 2. רכב הקבוצה לא ישהה מעבר לזמן הדרוש בתחנת ההחלפה. לאחר ההחלפה והיציאה של הרץ יש לצאת מהתחנה במהירות. בכדי למנוע עומס של כלי רכב באזור ההחלפה, הפסקות והמתנות של הקבוצה ייעשו בין התחנות ולא בצמוד אליהן.

אני מאשר שקראתי והבנתי את הוראות הבטיחות הנ"ל