דוח קבוצות

שם הקבוצהשם ראש קבוצהגודל קבוצהסווגמספר חזהחבריםמגדרזמן ממוצעזמן זינוקמצבהתייצבה לזינוקסוגמספר קבוצה