דוח קבוצות

שם הקבוצהשם ראש קבוצהגודל קבוצהסווגמספר חזהחבריםמגדרזמן ממוצעזמן זינוקמצבהתייצבה לזינוקמספר קבוצה