top of page
הר לעמק מקצה שליחים

שליחים

* לרשומים למקצה השליחים בלבד  

06-07.6.2024

8:00-12:00

גן לאומי ארבל

תמרת

תאריך
שעת זינוק
נקודת התחלה 
נקודת סיום
הר לעמק מקצה שליחים

מרוץ שליחים קבוצתי  (תחרותי/לא תחרותי) - מרוץ של 18 מקטעים שנפרסים מהגן הלאומי ארבל עד לתמרת מרחק של כ 176 ק"מ. מקצה של שישיות (כל רץ מבצע 3 מקטעי ריצה כ 27-32 ק"מ) ותשיעיות (כל רץ מבצע 2 מקטעי ריצה כ 16-25 ק"מ). סה"כ עליה 3264 מ', סה"כ ירידה 3266 מ'.
קבוצה תחרותית - קבוצה בת 6 רצים השומרים על סדר ריצה קבוע של קטעי הריצה. רץ מספר 1  ירוץ קטעים 1, 7 ו 13. רץ מספר 2 ירוץ קטעים 2, 8 ו 14 וכן הלאה..
קבוצה לא תחרותית - קבוצה בת 6 או 9 רצים כאשר אין חשיבות לסדר הרצים בקטעי הריצה.
תנאי השתתפות - מעל גיל 16 (באישור הורים עד גיל 18), חתימה על הצהרת המשתתף והתקנון, רישום לקבוצה ותשלום דמי הרשמה כפי שמפורט ב
תאריכי הרשמה ועלויות.
למידע נוסף לחצו כאן.

שימו לב!! אין הגבלה על מספר המלווים בקבוצה. 

פרסים:  בקבוצות התחרותיות יוענקו גביעים  לזוכים בשלושת המקומות הראשונים, בכל אחת מהקטגוריות - גברים, נשים ומעורב.
לכל משתתף תוענק מדליה.

bottom of page