top of page
הר לעמק מקצה שליחים

שליחים

* לרשומים למקצה השליחים בלבד  

8:00-12:00

תמרת

גן לאומי ארבל

06-07.6.2024

שעת זינוק
נקודת סיום
נקודת התחלה 
תאריך
הר לעמק מקצה שליחים

מרוץ שליחים קבוצתי (תחרותי/לא תחרותי) - מרוץ של 18 מקטעים שנפרסים מהגן הלאומי ארבל עד לתמרת, מרחק של כ-179 ק"מ. מקצה של שישיות (כל רץ מבצע 3 מקטעי ריצה כ-26-34 ק"מ) ותשיעיות (כל רץ מבצע 2 מקטעי ריצה כ-15-25 ק"מ). סה"כ עליה 3388 מ', סה"כ ירידה 3375 מ'.
קבוצה תחרותית - קבוצה בת 6 רצים השומרים על סדר ריצה קבוע של קטעי הריצה. רץ מספר 1 ירוץ קטעים 1, 7 ו-13, רץ מספר 2 ירוץ קטעים 2, 8 ו-14 וכן הלאה.
קבוצה לא תחרותית - קבוצה בת 6 או 9 רצים כאשר אין חשיבות לסדר הרצים בקטעי הריצה.
תנאי השתתפות - מעל גיל 16 (מגיל 16 עד 18, ב
אישור הורים בלבד!), חתימה על הצהרת המשתתף והתקנון, רישום לקבוצה ותשלום דמי הרשמה כפי שמפורט בתאריכי הרשמה ועלויות.
למידע נוסף לחצו כאן.

שימו לב!! אין הגבלה על מספר המלווים בקבוצה. 

פרסים:  בקבוצות התחרותיות יוענקו גביעים  לזוכים בשלושת המקומות הראשונים, בכל אחת מהקטגוריות - גברים, נשים ומעורב.
לכל משתתף תוענק מדליה.

bottom of page