top of page
הר לעמק מקצה אולטרה

אולטרה מרתון 53K

4-5.5.2023

תאריך

24:00

שעת זינוק

תמרת

משמר העמק

נקודת התחלה 
נקודת סיום
הר לעמק מקצה אולטרה
מרוץ אולטרה מרתון יתקיים על חמשת הקטעים האחרונים של מרוץ השליחים הר לעמק, מרחק כ - 53 ק"מ. סה"כ עליה 834 מ' סה"כ ירידה 840 מ'. סיום במתחם הסיום של מרוץ הר לעמק.
cut-off למקצה האולטרה - 8 שעות.
תנאי השתתפות - מעל גיל 18, חתימה על הצהרת המשתתף והתקנון, רישום למקצה האולטרה מרתון ותשלום דמי הרשמה כפי שמפורט בתאריכי הרשמה ועלויות.

שופטים – נציגי עורך התחרות שינכחו בחמשת התחנות במסלול בהן יעברו הרצים.

פרסים
יוענקו גביעים לגברים ולנשים שיזכו בשלושת המקומות הראשונים.
מדליות יוענקו לכלל המשתתפים.​

bottom of page