top of page
הר לעמק מקצה אולטרה

אולטרה מרתון 51K

24:00

06-07.6.2024

תמרת

משמר העמק

שעת זינוק
נקודת סיום
נקודת התחלה 
תאריך
הר לעמק מקצה אולטרה
מרוץ אולטרה מרתון יתקיים על בסיס חמשת הקטעים האחרונים של מרוץ השליחים 'הר לעמק', מרחק של כ-51 ק"מ. סה"כ עליה: 929 מ', סה"כ ירידה: 936 מ'. סיום במתחם הסיום של מרוץ הר לעמק.
cut-off למקצה האולטרה - 8 שעות.
תנאי השתתפות - מעל גיל 18, חתימה על הצהרת המשתתף והתקנון, רישום למקצה האולטרה מרתון ותשלום דמי הרשמה כפי שמפורט בתאריכי הרשמה ועלויות.

למידע נוסף לחצו כאן.
ערכות הרצים יחולקו בנקודת הזינוק. המעוניינים יוכלו להשאיר את הערכה ולאסוף אותה בנקודת הסיום בתמרת.

שופטים – נציגי עורך התחרות שינכחו בחמש התחנות לאורך המסלול בהן יעברו הרצים.

פרסים
יוענקו גביעים לגברים ולנשים שיזכו בשלושת המקומות הראשונים.
מדליות יוענקו לכלל המשתתפים.​

bottom of page