top of page
הר לעמק מקצה אולטרה

אולטרה מרתון 53K

4-5.5.2023

תאריך

24:00

שעת זינוק

תמרת

משמר העמק

נקודת התחלה 
נקודת סיום
הר לעמק מקצה אולטרה
מרוץ אולטרה מרתון יתקיים על חמשת הקטעים האחרונים של מרוץ השליחים הר לעמק, מרחק - 53 ק"מ. סה"כ עליה 870 מ' סה"כ ירידה 881 מ'. סיום במתחם הסיום של מרוץ הר לעמק.
cut-off למקצה האולטרה - 8 שעות.
תנאי השתתפות - מעל גיל 18, חתימה על הצהרת המשתתף והתקנון, רישום למקצה האולטרה מרתון ותשלום דמי הרשמה כפי שמפורט בתאריכי הרשמה ועלויות.

למידע נוסף לחצו כאן.

שופטים – נציגי עורך התחרות שינכחו בחמשת התחנות במסלול בהן יעברו הרצים.

פרסים
יוענקו גביעים לגברים ולנשים שיזכו בשלושת המקומות הראשונים.
הזוכים במקומות הראשונים מהגברים והנשים יקבלו שובר לנעלי הוקה מתנה.
מדליות יוענקו לכלל המשתתפים.​

bottom of page