top of page
MSP01584_edited.jpg

תאריכי הרשמה ועלויות

הערות

מלווה משלם על כרטיס רגיל

אין הגבלת מלווים בקבוצה

עלות

310 ש"ח למשתתף

340 ש"ח למשתתף

פתיחת הרשמה

24/03/2024 (מוקדמת)

24/04/2024 (רגילה)

סגירת הרשמה - 22/05/2024

מדיניות ביטולים - ניתן לבטל הרשמה עד ל-06/05/2024 או שבועיים מיום הרכישה (המאוחר מביניהם) בניכוי דמי ביטול על סך 50 ש"ח

bottom of page