top of page
MSP01584_edited.jpg

תאריכי הרשמה ועלויות

הערות

מלווה משלם על כרטיס רגיל

אין הגבלת מלווים בקבוצה

עלות

310 ש"ח למשתתף

340 ש"ח למשתתף

פתיחת הרשמה

25/02/2024 (מוקדמת)

25/03/2024(רגילה)

מדיניות ביטולים- ניתן לבטל הרשמה עד ל 23/04/2024 או שבועיים מיום הרכישה (המאוחר מביניהם) בניכוי דמי ביטול על סך 50 ש"ל

bottom of page