top of page
MSP01584_edited.jpg

הגדרות המקצים המתקיימים במרוץ "הר לעמק 2024"

שליחים - מרוץ שליחים קבוצתי (תחרותי/לא תחרותי) - מרוץ של 18 מקטעים שנפרסים מהגן הלאומי ארבל עד לתמרת על פי המסלול שפורסם. מקצה של שישיות (כל רץ מבצע 3 מקטעי ריצה סה"כ כ-27-32 ק"מ) ותשיעיות (כל רץ מבצע 2 מקטעי ריצה סה"כ כ-16-25 ק"מ). אין הגבלה על מספר המלווים. במקצה התחרותי אין לשנות את סדר הרצים - ניתן לעדכן את סדר הרצים באזור האישי באתר.

אולטרה מרתון -  מרוץ אישי של 50 ק"מ. המרוץ יתקיים על בסיס 5 המקטעים האחרונים של המסלול. 

חצי מרתון - מרוץ אישי בן 21 ק"מ, המרוץ יתקיים על בסיס 2 המקטעים האחרונים במסלול, יתחיל ויסתיים בתמרת. 

תנאי יסוד טרום השתתפות

זכאים להשתתף במרוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן:

•    במרוץ השליחים ובמקצה החצי מרתון מי שמלאו לו לפחות 16 שנה ביום המרוץ (מגיל 16 עד 18, באישור הורים בלבד!).
•    במרוצי האולטרה מי שמלאו לו לפחות 18 שנה ביום המרוץ.
•    מי שמילא וחתם על
טופס הצהרת משתתף.
•    מי ששילם את דמי הרישום ונרשם למקצי הריצה האישית (אולטרה וחצי מרתון) או מי שנרשם לקבוצה במרוץ השליחים.
•    ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום.
•    המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון.

 

הרשמה למרוץ

הרשמה למרוץ 2024 תפתח בתאריך 24.3.2024 ותסגר בתאריך 22.5.2024 בחצות.

•    ההרשמה למרוץ כרוכה בתשלום - כמופיע בטבלת תאריכי הרשמה ועלויות.
•    אין תשלום על פתיחת קבוצה.
•    ביטול הרשמה ניתן לעשות עד ל 6/5/2024 או שבועיים מיום הרכישה (המאוחר מביניהם) בניכוי דמי ביטול על סך 50 ש"ח. 

 

ערכת הרצים

ערכות הרצים יחולקו יחד עם הדגלים ומספרי החזה. מה בערכה?
•    כובע ריצה נושם.

•    בקבוק ריצה גמיש.
•    מדבקת M2V לרכב.
•    דגלים לרכבים (קבוצתי).
•    מספרי חזה.

 

רכבים

•    הרכב המלווה של הקבוצות או רצי האולטרה ינוע מנקודת החלפה אחת לבאה אחריה תוך ציות לחוקי התנועה. אין לנסוע על מסלול הריצה בעקבות הרצים או בצמוד להם ואין להפריע בנתיב ריצתם.
•    החניה בנקודות החלפת הרצים מותרת לרכב המלווה בלבד.
•    אין לעצור או להחנות רכבים בטווח של 250 מ' לפני נקודת ההחלפה. יש להחנותם רק במתחם החניה ליד כל תחנת החלפה.

יש להישמע להוראות הסדרנים למיקום חניה מסודרת.

 

לוגיסטיקה ומנהלות

•    הגעה לתחנות ההחלפה במרוץ השליחים - באחריות חברי הקבוצה.
•    המרוץ מסתיים בתמרת – נקודת סיום המרוץ.
•    באחריות הרצים להגיע עצמאית לרכבם, לנקודות ההחלפה ולכל מקום נדרש אחר.

המרוץ יספק הסעות ממתחם הסיום בתמרת לזינוק בתחנת משמר העמק רק למשתתפים במקצה האולטרה שיגיעו ב 6.6.2024 עד השעה 22:00 למתחם הסיום.
 

דגשי בטיחות ליום המרוץ –  (שליחים / אולטרה/ חצי מרתון)

•    כל הרצים מחויבים לעבור בכל נקודות הביקורת שלאורך המסלול בו הם רצים.
•    כל הרצים מחויבים לרוץ עם מספר וצ'יפ.
•    במרוץ השליחים - כל משתתף יישא את מספר הקבוצה באופן בולט מקדימה ויענוד את צמיד המרוץ, או כל אביזר אחר, המוגדר כאביזר ההחלפה שמועבר בין המשתתפים. העברת הצמיד או האביזר בין המשתתף שמגיע לאזור ההחלפה לבין המשתתף היוצא תתבצע בתוך אזור ההחלפה המוגדר.
•    סדר וניקיון - יש לכבד רכוש פרטי, לדאוג לסילוק נאות של אשפה ופסולת אנושית.
•    טעות במסלול - משתתף שטעה בדרך יחזור רגלית ובזהירות למסלול באחת, או בכל האפשרויות הבאות:

  • ייעזר בשלטים של המרוץ המסמנים את המסלול.

  • ייעזר במשתתפים אחרים שבסביבתו.

  • לאחר חזרה למסלול המרוץ, ניתן להמשיך במרוץ ללא קיצורים וחיתוכי דרך.

•    בטיחות הרצים - יש לנקוט זהירות רבה במהלך המרוץ. אין סגירת כבישים, בקרת תנועה או תחנות עזרה. יש לשים לב לתנועת הרכבים בכל עת מכיוון שחלק מהקטעים עוברים לאורך כבישים עמוסים. תמיד יש לרוץ נגד כיוון התנועה, אלא אם צוין אחרת.
•    ריצה במשך היום –
חובה על כל משתתף להצטייד בכובע, מים ומכשיר סלולרי זמין.
•    פעילות לילה - משקיעה עד זריחה חובה על כל משתתף ללבוש אפוד זוהר, לשאת פנס ראש לפנים, פנס אדום מהבהב דולק מאחור ומכשיר סלולרי זמין. משתתף שלא ישתמש באמצעים אלו עלול לגרום לפסילתו ולפסילת הקבוצה (במקצה השליחים). מומלץ ללבוש אפוד זוהר גם ביום.
•    יש לשמור על שקט בקרבת אזורים מיושבים.

בקבוצות השליחים התחרותיות
•    סדר הריצה - הרצים חייבים לשמור על סדר הריצה שנקבע ביום התחרות ולבצע החלפה בכל תחנה. 
•    פציעה או מחלה - במקרה של פציעה או מחלה פתאומית של רץ שאינו מסוגל לסיים את הקטע שלו, הרץ הבא בתור יכול להחליפו בנקודת הפציעה ולהמשיך. יש לבצע החלפה כנדרש בנקודת ההחלפה הבאה. אסור לרץ המחליף לסיים את הקטע ולהמשיך ולרוץ גם את הקטע הבא (המקורי שלו).

במקרה של החלפת משתתף עקב פציעה
•    אסור למשתתף הפצוע לשוב לתחרות.
•    אחד או יותר מהמשתתפים יצטרכו לבצע קטעים נוספים, אולם אין לבצע שני קטעים ברצף וכן כפוף לכל יתר ההוראות כאן.
•    בקבוצות התחרותיות

  • יש לשמור על סדר הריצה המקורי כפי שמופיע באתר. כל רץ במקטע שלו.

  • אין לבצע יותר מהחלפה אחת לקטע.

  • שינוי בסדר הרצים או ריצה ברצף של יותר מקטע אחד על ידי רץ יגרום להעברת הקבוצה מקטגוריה תחרותית לקטגוריה לא תחרותית.

 

מלווה במקצה האולטרה

•    מלווה במקצה האולטרה חייב ברישום ותשלום כמו רץ מן המניין.

•    מותר ליווי של רץ אחד את רץ האולטרה בכל שלב במרוץ. אסור ליווי של יותר מרץ אחד. ליווי על ידי מספר רצים יגרום לפסילה טכנית.
•    הרץ המלווה לא יישא ציוד ו/או מזון עבור רץ האולטרה אותו הוא מלווה. תזונה לרבות נוזלים באחריות הרץ עצמו ובהסתמך על תחנות ההזנה בכל תחנה במסלול.
•    ליווי רצים מכל המקצים ע"י אופניים  – אסור בתכלית! מהווה סכנה בטיחותית לרץ ולרצים הרבים שיהיו על המסלול. רץ שילווה על ידי רוכב אופניים יפסל טכנית.

חציית כבישים
•    באחריות המשתתפים- לוודא שאין תנועת רכבים לפני המעבר.
•    חובה לוודא פנס ראש תקין ולהפעילו טרם החציה ובמהלכה - לא תותר חצייה ללא זיהוי על ידי פנס פעיל.

 

זמנים ושעות סגירת התחנות

שעות ההזנקה במקצה השליחים הן מדורגות. על מנת למנוע משך זמן ארוך מדי לתחרות נקבעו שעות פתיחה וסגירה לתחנות. הקבוצות יבחרו את שעת הזינוק שלהן על בסיס מקום פנוי, מתוך טווח המתאים לקצב הריצה הקבוצתי הממוצע עם התייחסות לשעות פתיחת וסגירת התחנות לאורך המסלול. קבוצות שתגענה לפני פתיחת תחנה יצטרכו להמתין עד פתיחתה. זמן זה לא יקוזז מהזמן הסופי של הקבוצה. קבוצות שתגענה לאחר סגירת התחנה יפנו טלפונית לחדר המצב של מארגני המרוץ לקבלת הנחיות להמשך השתתפותן במרוץ. ככלל, קבוצות תחרותיות המגיעות לתחנות אחרי סגירתן מועברות לקטגוריה של קבוצות לא תחרותיות. קבוצות לא-תחרותיות יוכלו, במקרה של הגעה לתחנה סגורה, לדלג מספר תחנות קדימה ולהמשיך במרוץ. עליהם להודיע על כך למנהל התחנה שאליה דילגו או לחדר המצב של המרוץ.

שינויים כלליים ושינויים בלתי מתוכננים במסלול ובמהלך המרוץ

•    מנהל המרוץ רשאי לשנות את מתווה המסלול על פי החלטתו עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ו/או את מארגני המרוץ.
•    מנהל המרוץ רשאי לשנות את מועדי ההזנקה, את מועדי סגירת התחנות ואת שעת סיום המרוץ עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ו/או את מארגני המרוץ.
•    הקמת דוכנים במתחמי הפתיחה והסיום ובתחנות השייכות לרשויות (רט"ג, רשויות מקומיות וכד') תותר רק באישור מארגני המרוץ, בתיאום מראש ובאישור בכתב ממארגני המרוץ.

כללים נוספים

•    בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון התחרות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכות או רשות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, תהיה הנהלת המרוץ רשאית למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן.
•    המשתתפים יצולמו על-ידי נציג מנהלי המרוץ והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת המארגנים, לרבות באתר המרוץ. למשתתפי המרוץ לא תהא כל טענה בקשר לכך.
•    זכייתו של הזוכה במרוץ האולטרה מרתון עשויה להיות מסוקרת ובהרשמתו והשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט ופרסומים שונים בכתב.
•    תקנון המרוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
•    הודעה בדבר שינוי תנאי המרוץ ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי המרוץ. פרסום השינוי באתר המרוץ יחשב כהודעה על פי סעיף זה.
•    התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
•    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה למעט אם נרשם אחרת בפרסום עצמו.

המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן באופן שוטף עד יום יומי, ובהתקרב המרוץ אף יותר מכך, בתנאי המרוץ, ותקנון זה, ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות המשתתף במרוץ מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.

 

אחריות

•    ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות.
•    התקיימות המרוץ תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. הנהלת המרוץ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
•    הנהלת המרוץ לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית ו/או תכנונית ו/או ארגונית הקשורה בעריכת וניהול המרוץ, לרבות ניהול וקיום המרוץ ואינה מתחייבת כי המרוץ יערך כסדרו ללא הפסקות וללא תקלות.
•    המשתתף פוטר את הנהלת המרוץ ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשורות, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ממארגני המרוץ ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפות במרוץ.

תלונות/ערעורים

במקרה של תלונות על הפרת חוקי המרוץ, ערעורים או השגות על תוצאות / קביעות - יש להגישן בנקודת ההחלפה הקרובה (או בנקודת הסיום) לנציגי הועדה המארגנת ובכל מקרה לא יאוחר מ 30 דקות לאחר חצית קו הסיום.

מדיניות החזרת כספים

במידה והמרוץ יבוטל בשל אילוצים של כוח עליון, מגפה, או כל אירוע עליו אין למארגנים שליטה לרבות אירועי מזג אוויר למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים, וירוס הקורונה ועוד, העמותה תקבל החלטה באשר להחזר כספי ככל שהדבר ניתן ובהתאם למועד הביטול, להתחייבויות העמותה הקיימות במועד הביטול והצפויות לאחריו וכתוצאה ממנו ולהוצאות נוספות ככל שתחולנה. טופס הצהרת משתתף.

ערכת רצים
bottom of page